VÅRA SENASTE PROJEKT

Veidekke - Stadsteatern 

Westman el och Säkerhetspartner i Väst kan stolt presentera att vi skall utföra ombyggnad av Stadsteatern i samarbete med Veidekke för Higab. Elprojektör är ELK i Göteborg AB 

Arbeten kommer att utföras mellan maj 2020 och maj 2021

FAKTA

Objektet avser Göteborgs stadsteater beläget på Götaplatsen i Göteborg.

I byggnaden har sedan den stod klar 1934 bedrivits teaterverksamhet. 

Idag finns det två scener, Stora scenen och Studion. Teatern har länge haft ett behov av en ny tredje scen, för lite mindre uppsättningar av olika slag.

I det här projektet enligt föreliggande anbudsförfrågan omfattar en ny tredje scen i källaren med tillhörande stödfunktioner (ny foajé, tillgänglig entré, wc för publik, artistfoajé, sidoscen mm). En ny restaurang kommer också tillskapas i källarutrymmet, ny bar i tidigare outnyttjat utrymme samt nya barfunktioner på fler platser i huset. Ett nytt fläktrum byggs där flera aggregat samlokaliseras. 

Omklädningsrum för personal omdisponeras och renoveras.

Ett flertal underhållsåtgärder ska utföras i samband med ombyggnadsprojektet bl a fasadrenovering, renovering av avloppsstammar samt ytskiktsrenoveringar i publika trapphus och loger för skådespelare. 

En översyn av tillgängligheten och förbättrad arbetsmiljö mm. kommer också inrymmas i projektet.

Ny belysning av fasad och entréer kommer att utföras.

Kålltorps Bygg för Vasakronan - Meethshuset

FAKTA

Westman El tillsammans med Kålltorps Bygg bygger om det anrika Meeths huset på Kungsgatan. Huset uppfördes 1910-1911 i jugendstil för textilfirman Meeths och var under många år ett framgångsrikt varuhus som hade modevisningar och även huserade en tesalong. Det har en välbevarad exteriör och delvis välbevarad interiör. Byggnaden ligger i stadskärnan och ingår i bevarandeprogrammet för Göteborg. 


Plan 3 ska få ett helt nytt elsystem, belysning, datanät, och fiber som ska vara klart sommaren 2020. Plan 4 kommer att byggas om i etapper med delvis nytt elsystem, ny belysning och komplettering av datanät klart hösten 2020. Säkerhetspartner i Väst utför fiberinstallationer och elprojektering utförs av Apexa. Projektstyrning utförs av BAM projektstyrning.Säve Byggnads AB -  Falkgatan 


FAKTA

Fastighetsägare Balder bygger om Falkgatan 7 för Studiefrämjandet.

Projektet utförs på totalentreprenad i samarbete med Säve Byggnads.

Projektering utförs av Palö Konsult i samråd med Westman el.

På plan 3-4 installeras ett helt nytt elsystem och datanät och på

plan 1 och 2 byggs elanläggningen och data om delvis samt utökas.

 

Polishuset på Falkgatan 7-9 byggdes 1932 efter ritningar av K. M. Bengtsson. Byggnaden är uppförd i gult tegel och byggd i funkisstil. Husets användning 

som polisstation upphörde omkring 1980 och sedan 80-talet används huset 

av Kulturföreningen Falken/Studiefrämjandet.

Säve Byggnads - Billdals kyrka 

FAKTA

Renovering av Billdals Kyrka utförs i samarbete med Säve Byggnads.

Kyrkan kommer att få nya ytskikt, nytt kök samt ny belysning.Nytt styrsystem för belysning kommer att installeras i kyrksal och samlingssal av fabrikat Ockero. 


Nuvarande kyrka uppfördes 1991-1992 efter ritningar av arkitekt 

Magnus Wångblad, som svarade för både exteriör och interiör. 

Den nya kyrkan invigdes den 24 maj 1992 av biskop Lars Eckerdal.

Byggnadskomplexet bestående av kyrka och församlingslokaler har 

en L-formad planform där kyrkorummet reser sig upp i vinkeln. Ytterväggarna är klädda med locklistpanel som är slamfärgad i falurött. Kyrktornet, som samtidigt utgör kyrksalens tak, dominerar både invändigt och utvändigt.

Bolix Lindome med Trenovus - Padelhall Lindome 

Bilder kommer…

Nedstängda fryshuset Heljesvägen 12 i Lindome byggs om till Padel- centrum. Arbetet utförs på totalentreprenad för Bolix Lindome AB i samarbete med Trenovus AB och i samarbete med Säkerhetspartner och Kungälvlås för fiber, larm och dörrstyrningar. Befintliga installationer anpassas och ny belysning installeras för padelbanor, nytt passersystem installeras.


Projektering utförs av Westman El i samarbete med Säkerhetspartner.

Inomhus kommer det att bli nya pandelbanor i före detta fryshallar samt nya omklädningsrum.Utomhus kommer det att byggas flertalet nya banor på de gamla lastzonerna. Bokning, öppning av dörrar och styrning av belysningar kommer att kunna att göras via helautomatiskt app-system.

Laddboxar för elbilar kommer att vara tillgängligt för padelkunder.


FAKTA

Kålltorps Bygg för Vasakronan - Kungsgatan 61 


Ny popup-butik på Kungsgatan 61 i Akademibokhandelns gamla entré i korsningen Kungsgatan - Östra hamngatan för Vasakronans hyresgäst. Arbetet utförs på Totalentreprenad i samarbete med Kålltorps Bygg.


Ett helt nytt elsystem kommer att installeras samt återanvändning av 

skenor och armaturer i ta tillvara programmet.

Projektering har utförts av Palö elkonsult i samverkan med Westman El.
FAKTA

Kålltorps Bygg för Vasakronan - Kungsgatan 28


FAKTA

Renovering av kontorslokal på plan 4 för Vasakronans hyresgäst.

Arbetet utförs på totalentreprenad i samarbete med Kålltorps Bygg.

Projektering utförd av Westman El.

Ny belysningsanläggning och nya fönsterbänkkanaler. Nytt larm har 

utförs av Säkerhetspartner i Väst.


Mitt på den välkända paradgatan Kungsgatan ligger denna lokal som kommer byggas om till en modern och öppen planlösning. Lokalen är i huvudsak i öppen planlösning med samtalsrum, konferensrum och mindre mötesrum.
Kungsgatan är en av Göteborgs mest kända shoppinggator med butiker och serviceutbud. Spårvagns- och busshållplats ligger ett stenkast från fastigheten. 
Kålltorps Bygg för Vasakronan - Östra Hamngatan 52


Nytt kontor de lux för Vasakronans hyresgäst i Akademibokhandelns tidigare försäljningslokal en trappa upp på Östra Hamngatan 52 i 

det gamla i anrika Centrumhuset vid Kopparmärra.

Arbetet utförs på Totalentreprenad i samarbete med Kålltorps Bygg

Helt nytt elsystem kommer att installeras.

Projektering har utförts av Palö Elkonsult i samverkan med Westman El.FAKTA

Säve Byggnads - Cykelgarage i parkeringshus


FAKTA

I Kv. Perukmakaren kommer det att uppföras nya cykelparkeringar 

på befintliga bilparkeringar inne i parkeringshuset.

Arbetet utförs i samarbete med Säve Byggnads AB för Vasakronan.

Ny belysning kommer att utföras både innanför och utanför cykelgaraget.


Kvarteret Perukmakaren var från början ett enda kvarter. Efter branden 1792 anlades Fredsgatan som delade det ursprungliga kvarteret i två. Värnamo är kvarteret Fredsgatan - Drottninggatan - Östra Larmgatan - Kyrkogatan, dvs det ligger öster om Fredsgatan. Idag upptas detta kvarter av ett parkeringshus med affärslokaler mot de flesta gator och infart till parkeringshuset från Östra Larmgatan.
Kattugglan Kålltorp - Veidekke - Nordr


FAKTA

Westman El och Säkerhetspartner i Väst kan stolt presentera att vi skall utföra nybyggnad av 61 st lägenheter i Kålltorp i samarbete med Veidekke.

Elprojektör är Elprojektkonsult i samråd med Westman El.

Arbeten kommer att utföras mellan september 2021 och februari 2023.


Klicka här för att se mer av projeketet: nordr.se 

Ring 

eller 

maila

Westman EL AB

Aröds Industriväg 54

417 05 Göteborg

 Copyright Westman El AB 2021

OK

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se vår policy.